top of page
bokeh photography_edited.jpg

Om oss

Historia
Ålands Ungdomsförbund r.f. grundades år 1909 och är takorganisation för de åländska ungdomsföreningarna som är 19 stycken, cirka 1400 landsbygds- och skärgårdsbor är medlemmar i föreningarna.
 
Verksamhet
Ålands Ungdomsförbund r.f. arbetar bland annat för att skapa drogfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomsföreningarnas medlemmar samt för den åländska ungdomen och för det åländska kulturlivet.

Vi är en icke vinstdrivande organisation som är beroende av diverse bidrag och understöd. Hos oss jobbar en verksamhetsledare och en projektkoordinator som på uppdrag av förbundsstyrelsen ordnar dessa aktiviteter och sköter verksamheten.

bottom of page