top of page

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND R.F. 

Alkohol- och drogpolicy

Ålands Ungdomsförbund r.f. ungdomsevenemang är alltid alkohol- och drogfria.

 

  • Våra medlemsföreningar har egna föreningshus som hyrs ut till organisationer och privatpersoner för festliga tillfällen där hyresgästerna själva ansvarar för tillställningen och föreningen agerar endast som hyresvärd

  • Medlemsföreningarnas aktiviteter och evenemang som är riktade till minderåriga skall vara alkohol- och drogfria på begäran av ÅUF.

  • Ålands Ungdomsförbund r.f. arbetar för att ungdomar ska kunna medverka på meningsfulla evenemang och aktiviteter utan droger och alkohol inblandat

  • Om mot förmodan minderårig ertappas med alkohol eller droger på något av förbundets evenemang kontaktas i första hand föräldrarna och vid behov barnskydd och polismyndighet

  • För att förebygga förekomsten av alkohol och droger på ungdomsevenemang strävar ÅUF att varje år medverka i kurser och föreläsningar för att ge mer kunskap till sina anställda och styrelsemedlemmar

bottom of page