top of page

Tjänster till dig som medlemsförening

Här får ni som medlemsförening tillgång till olika mallar och andra tjänster oss vi kan erbjuda.

Marknadsföring

Annonsering, programblad,
affischer m.m.

Mötesprotokoll

Mall

Tips

Tips  och riktlinjer hur du håller ett styrelsemöte

Bokföring

Mall och program

Teatergarderob

Teater och rekvisita
att låna

Bidrag

Hur & när ska
vi söka bidrag

Hjälp

Vi behöver hjälp

Möteslokal

Vi vill låna ÅUF:s lokal

bottom of page