Södra Vårdös Ungdomsförening

Södra Vårdös Uf bildades år 1930. SVUF är kanske mest känd för sin barnverksamhet som en av föreningens eldsjälar har dragit i flera år. Föreningslokalen som Södra Vårdös UF äger heter Solhult och ligger på Vårdö. Solhult har vacker havsutsikt perfekt för läger och sommaraktiviteter.

Föreningens ordförande för 2018:

Hanna Påvals, tel +358 (0)457 34 39 190

Föreningens uthyrare för 2018:

Tor Påvals, tel: +35818 44049, +358(0)457 54 83 087