Odlingens Vänner i Jomala

Odlingens Vänner bildades år 1898. På senare år har föreningen legat i dvala och verksamheten har varit mycket sparsam. Föreningslokalen som Odlingens Vänner äger heter Berghyddan och ligger i Dalkarby, Jomala.

Styrelse för Odlingens Vänner 2017:

Ordförande: Johan Hagström | +358(0)40 35 62 999

Vice ordförande:

Sekreterare: 

Kassör: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Uthyrare: Ulf Schröder | +358(0)457 5267 338