Kökar Ungdomsförening

Kökar uf bildades år 1903 och föreningen har hunnit med mycket under sina verksamhetsår. Kökar uf brukar ordna midsommarfirande i kommunen. Kökars ungdomsförenings lokal heter Höglid.

Föreningens ordförande för 2018

Jimmy Fagerström, ordförande tel: +358(0)457 34 30 914

Föreningens uthyrare för 2018

Madelene Ahlgren tel: +358(0)40 57 71 914