Hembygdens Vänner i Sottunga

HBV i Sottunga bildades år 1907. Föreningslokalen som HBV i Sottunga äger heter Sunnanberg och ligger på Sottunga. Föreningen är kända för att hålla i Sottunga dagen samt anordna övriga sommaraktiviteter i form av grillkvällar.

Föreningens ordförande för 2018

,Anita Hildén,  ordförande tel: +358(0)457 52 38 230

Föreningens uthyrare för 2018

Anita Hildén, tel: +35818 55234 eller +358(0)457 52 38 230