Enklinge Hembygdsförening

Enklinge Hbf grundades år 1942. Föreningen ordnar en majbrasa, en vårfest, midsommarfiranden samt Enklingedagen.  Föreningslokalen som Enklinge Hbf äger heter Hembygdsgården och ligger på Enklinge. Lokalen används i föreningens eget syfte och den hyrs även ut.

Föreningens ordförande för 2018

Bengt Malmberg, tel:  +358(0)40 52 26 371

Föreningens uthyrare för 2018

 Ann-Cathrin Lahtinen tel: +35818 55358, +358(0)40 57 79 755