Brändö Hembygdsförening

Brändö Hbf bildades år 1907. Föreningslokalen som Brändö Hbf äger heter Hembygdsgården/Hempan och ligger i Brändö by. Lokalen brukar användas för föreningens egna verksamhet som till exempel markander, samt hyras ut till diverse lägerverksamhet, födelsedagskalas, personalfester o.s.v.

Styrelse för Brändö Hbf 2018:

Ordförande: Margaret Lundberg |  +358(0)400 744928

Vice ordförande:

Sekreterare: 

Kassör:  

Ledamot: -

Suppleanter: 

Uthyrare: Margaret Lundberg |  +358(0)400 744928