Ålands Ungdomsförbund r.f.

Ålands Ungdomsförbund r.f. grundades år 1909 och är takorganisation för de åländska ungdomsföreningarna som är 21 stycken, cirka 1400 landsbygds- och skärgårdsbor är medlemmar i föreningarna. Ålands Ungdomsförbund r.f. arbetar bland annat för att skapa drogfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomsföreningarnas medlemmar samt för den åländska ungdomen och för det åländska kulturlivet.

Vi är en icke vinstdrivande organisation som är beroende av diverse bidrag och understöd. Hos oss jobbar en verksamhetsledare och en projektkoordinator som på uppdrag av förbundsstyrelsen ordnar dessa aktiviteter och sköter verksamheten.

Vad är en Ungdomsförening?

Idag är ungdomsföreningen oftast inte en förening för bara ungdomar. Ofta fungerar föreningen i hembygdssyfte för personer som känner sig unga i sinnet – Ung livet ut! Men av historiska skäl finns ungdomsföreningarna främst till för traktens ungdomar och leds många gånger av unga styrelser, men det är heller inte ovanligt att äldre ungdomar och eldsjälar sitter i styrelserna som stöttande och drivande nyckelpersoner. Sammansättningarna skiljer sig mycket från förening till förening.

Ungdomsföreningen har en lokal som hyrs ut till allmänheten och även används i föreningens egna syften. Ungdomsföreningarna ordnar olika evenemang, fester, teatrar och övriga jippon. I flera av lokalerna huserar även delar av kommunernas fritidsverksamhet för ungdomar. Verksamheten begränsas av den egna fantasin och föreningens ekonomi. En ungdomsförening blir vad medlemmarna gör den till helt enkelt.