Hitta till Bentes Sommarteater:

Från Mariehamn:

Kör mot Eckerö, väg 1/Eckerövägen. Du passerar bland annat Hammarlands kommun, Marsundsbron. Vid Överby, sväng höger (Norra Övverbyvägen/Lassas). Kör förbi midsommarstången på vänster sida, sedan skyltat "Parkering" och "Bentes" på höger sida.